Publicerad den 26 Feb 2021

Rotaryklubbarna i Eslöv skänker pengar för att bygga brunn för skola och by i Kenya.

Uppdatering från Karin Håkansson (Generalsekreterare Rotary Doctors Sweden) med både lite goda nyheter och lite om utmaningarna som kan finnas när man bygger en brunn:

Som jag nämnde förra veckan så hade de som gör brunnen alltså kommit ner till sten eller klippa. De har försökt att gräva igenom, som ibland brukar lyckas, men denna gången har de bestämt att det är bättre att starta med ett nytt hål. Ni kan se på bilder hur mycket sten som de ändå har tagit upp innan de gett upp. Ni kan också se på bilderna när de letar efter en ny plats, fortfarande inom skolans område, och där de också har börjat gräva (det är faktiskt de första bilderna där de gräver det nya hålet). Detta är alltså något som ibland händer, ofta kan de ta sig igenom lagret av sten, men ibland får de gräva ett nytt hål och då hoppas att det inte är sten där också. Det har aldrig hänt att man inte klarat av att göra färdigt en brunn och till 95 % av dessa händelser så har man kunnat göra detta inom den budget som finns.
Området ligger ju på sluttningen av en vulkan, så det påverkar ju hur det ser ut i marken.
 
Så här skrev Jacinta om det som jag just berätta här ovan:
"Dear Karin, As i had informed you, we have a challange of hardrock in Chorlim primary and community shallow well. Yesterday we met with the contractor at the site to discuss the way forward. It is not easy to move on , at 35fts, the rock is very hard for manual digging and we agreed to stop and resite the well but within the school compound. They started digging a new well and as at evening they had dug 10fts. See pictures of new hole starting and old hole with alot of stones. This means it will not be finished by end of this month but hopeful will be finished in March. Will keep you updated. Thank you"
Ni ser också där att detta betyder att det kommer att ta längre tid än planerat att göra färdigt brunnen, så målsättningen nu är att den blir klart inom Mars månad.
 
 
Uppdatering 2021-03-08:
Här kommer en liten uppdatering om hur det går med det nya hålet. Det går framåt, en del sten också här, men de har också kommit ner till vatten, så det låter trots allt positivt.
 
The progress of the Chorlim well is slow but with hopes of getting water. At 22 feets now and water recharge of 5 fts. The reached at the hardrock but they are progressing. The good thing is the water is coming in between the rocks, so sustainable flow is quaranteened."
 
 

 
Rotary är ett globalt yrkesnätverk som bland annat arbetar med välgörande arbete såväl lokalt som globalt. Presidenterna i Eslövs Rotaryklubb, Ingemar Jeppsson, och Eslöv Sallerups Rotaryklubb, Jan Krappe, har valt att satsa på att bygga en brunn i Kenya för Chorimskolan med 800 elever och en mindre by i närheten.
För att finansiera detta har medlemmarna i båda klubbarna samlat in 45 000 kronor som betalats till Rotary Doctors för att genomföra projektet. De utser vilket projekt som är lämpat för ändamålet och skriver kontrakt med en entreprenör som bygger brunnen samt tillser att bygget sker på ett riktigt sätt. Byn utser en bykommitté som ansvarar för brunnens drift. Vid brunnen kommer det att stå en skylt där det framgår att våra båda klubbar har finansierat den.
Det första spadtaget är Nu tagit och om några veckor ska brunnen stå klar med rent vatten som pumpas upp. I dag får eleverna och byborna dricka vatten som man tar ur ett vattendrag i närheten med mycket dålig vattenkvalitet. Den nya brunnen kommer innebära en stor positiv hälsoeffekt för dem som kommer att bruka den.
Vi är väldigt stolta över att våra klubbar i Rotarys anda kan genomföra detta projekt som kommer innebära ett enklare och hälsosammare liv.
 
För ytterligare information ring
Ingemar Jeppsson Eslövs Rotaryklubb 0738-210588
Jan Krappe Eslöv Sallerups Rotaryklubb 0705-278664