Vårt Rotarydistrikt rekommenderar att alla möten ställs in tills vidare. Uppdatering följer vid förändring.