Den 29/9 höll biträdande smittskyddsläkare Mattias Waldeck ett mycket intressant och lärorikt föredrag om TBE. På bilden ser vi President Lars Månsson överlämna den sedvanliga litografin av Åke Gille till Mattias.